Liên H?

G?i tin nh?n ??n chúng t?i

chu-y
Vì ly do b?n quy?n nên khách hàng và?b?n ??c s? kh?ng th? sao chép ho?c l?u hình ?nh l?i. Mong các b?n th?ng c?m. Liên h? v?i chúng t?i ?? ???c h? tr? và t? v?n.

Chi nhánh phía B?c

V?n phòng: Tòa nhà Handiresco, s? 31 Lê V?n L??ng, P.Nhan Chính, Q.Thanh Xuan, Hà N?i
Nhà máy: H. Ngh?a H?ng, T. Nam ??nh
Kho hàng:?V?n ?i?n, Thanh Trì, Hà N?i
Hotline:?0979.487.587
Phone:024.35402770 & 024.35402771
Fax:024.35402770
M?-c?a:?Th? 2 ?– Th? 7. T? 08h:00′ – 17h:30′

Chi nhánh phía Nam

V?n phòng: S??31/7A, QL 13, T? 5, khu ph? 3, P.Hi?p Bình Ph??c, Q.Th? ??c, TP.HCM
Hotline:?0931.487.587
Phone:?028.6650.1037
M?-c?a:?Th? 2 ?– Th? 7. T? 08h:00′ – 17h:30′
back-top