BA.I8

Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 8 ch? ng?i – BA.I8

Giá: Liên h?

M?: BA.I8 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 8 ch? ng?i – BA.I8

M? s?n ph?m: BA.I8

– BA.I8 là lo?i??v?i chan và m?t bàn ???c làm b?ng 100% inox ch?ng tr?y x??c, ti?n l?i cho lau d?n v? sinh.?
– Kích th??c TC:
?W1800xD750xH750mm
–?Chan bàn và gh? ???c thi?t k? kèm ?ng cao xu và? chan t?ng ch?nh b?ng cao su ch?ng tr?y x??c và d? dàng t?ng ch?nh chi?u cao c?a bàn.
– Bàn ???c thi?t k? có móc treo giúp vi?c d?n v? sinh thu?n ti?n d? dàng h?n.
Kết quả xổ số xsmn hôm nay –?K?t h?p v?i ?ó là b? gh? ??n inox càng làm m?u bàn này tr? nên ??p và tinh t? h?n.

BA.I8

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 8 ch? ng?i – BA.I8”