BACN04-2m

Bàn ?n c?ng nghi?p BACN04

M?: BACN04 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p BACN04

–??BACN04

– Khung bàn và khung gh? ???c làm b?ng s?t s?n t?nh ?i?n,?
– M?t bàn?
???c làm b?ng ch?t li?u Phenolic.
– M?t gh?:
????c làm b?ng g? c?ng nghi?p ch?ng th?m d? dàng lau chùi
–?Chan bàn và gh?????c thi?t k? kèm ?ng cao xu và? chan t?ng ch?nh b?ng cao su ch?ng tr?y x??c và d? dàng t?ng ch?nh??ch?nh chi?u cao c?a bàn.
– Kích th??c tc:?W1600/1800 x D750 x H750mm?
(Có th? ??t theo yêu c?u c?a khách hàng.)

BACN04-1mBACN04-2m

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p BACN04”