BAKI-C8-1m

Bàn ?n khung Inox, m?t bàn Composite 8 ch? – BAKI.C8

M?: BAKI.C8 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n khung Inox, m?t bàn Composite 8 ch? – BAKI.C8

M? s?n ph?m: BAKI.C8

?08?ch? ng?i

?Kích th??c TC:?W1800 x D750 x H750 mm (Có th? ??t theo nhu c?u th?c t?).
–?Khung, chan bàn ???c làm b?ng Inox.
– M?t bàn ???c làm b?ng Composite màu van g? ho?c màu ghi.
– Bàn ???c thi?t k? có móc treo giúp vi?c d?n v? sinh thu?n ti?n d? dàng h?n.
– K?t h?p v?i gh? Inox.
– Chan bàn và chan gh? ???c thi?t k? kèm ?ng và chan t?ng ch?nh b?ng cao su.

BAKI-C8-1m

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n khung Inox, m?t bàn Composite 8 ch? – BAKI.C8”