G

M? bàn: BTNAT04

Giá: Liên h?

Chi ti?t s?n ph?m M? bàn: BTNAT04

* M?t bàn:
– M?t bàn làm b?ng t?m Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên d?ng cho phòng thí nghi?m, màu ghi ho?c màu ?en. – B? m?t ch?u hóa ch?t, acid H2SO4 ??m ??c ??n 95% – 100%, dung m?i, ki?m, các ch?t nhu?m, các mu?i ?n mòn khác, ch?ng x??c, ch?ng n??c, có tính kháng khu?n t? nhiên kh?ng cho vi sinh v?t phát tri?n phù h?p v?i các lab vi sinh xét nghi?m sinh hóa mi?n d?ch và sinh h?c phan t? – Chi?u dày : 12,7mm – 18mm – 19mm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – C?nh bàn ???c x? ly c?ng nghi?p ??m b?o bóng, ??p và an toàn v?i ng??i s? d?ng

*Khung bàn:
– K?t c?u modul b?i h? s?t s?n Epoxy ho?c Inox 304
– Bàn ???c thi?t k? có chan t?ng ch?nh giúp bám n?n, ch?ng x??c cho n?n nhà

* Giá ?? d?ng c? 2
– C?t tr? thép h?p s?n Epoxy, ch?u ?n mòn trong m?i tr??ng hóa ch?t
– T?m ??t ngang làm b?ng kính c??ng l?c, có su?t ch?n Inox ch?y d?c hai bên thành giá
– Trên c?t tr? có thi?t k? ? c?m ?i?n.

 

G

Màu ghi

X

Màu Xanh

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? bàn: BTNAT04”