BCCR01-X

Bàn can ch?ng rung BCCR01

Chi ti?t s?n ph?m Bàn can ch?ng rung BCCR01

M? t? s?n ph?m bàn can phòng thí nghi?m BCCR01
– Kích th??c: W1500 x D600 x H750(mm).
– Màu s?c: Tùy ch?n
– Nhà cung c?p: Tam phát
– Ngu?n g?c: Vi?t Nam

??c tính n?i b?t bàn can nh? sau:
1. Chi?c bàn: 18mm b?ng ?á c?m th?ch ?en (1-300.000 h?p th? s?c)
2. Khung: 30 * 60 * 1.2-1,4mm H thép ki?u vu?ng ch?t l??ng cao. Làm s?ch b?ng axit và ph?t pho, tráng b?t epoxy.
3. Bên than: 18mm b?ng melamine cao ch?t l??ng, c?nh ???c niêm phong b?ng nh?a PVC.
4. ???ng trang trí: Các m?t outerior c?a góc ?? ???c bao vay v?i thép kh?ng g?, kh?ng c?nh, than thi?n v?i con ng??i.
5. L?p ??m c?a b?ng can ??i: V?i nylon pad ch?t l??ng cao, c? c?u ?n ??nh ??c bi?t có th? ng?n ng?a ho?c làm gi?m hi?u l?c t? vibraton bên ngoài. Vì v?y, nó có th? ??t m?c ?ích ch?ng s?c t?t nh?t, ??i ?i?u ch?nh ngang, ?n ??nh t?t, chi?u cao ?i?u ch?nh là 0-30mm.

BCCR01-X

Màu xanh

BCCR01-G

Màu ghi

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn can ch?ng rung BCCR01”