GTG02

M? gi??ng: GTG02

M? s?n ph?m:?GTG02
Gi??ng t?ng g? tr? em màu cách nhán sang tr?ng,phong cách,g? ch?ng m?i m?t,gi??ng có ng?n kéo ??ng ??.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG02

– Ch?t li?u: ???c làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2000 x D1260 x H1700mm
– Kích th??c tiêu chu?n ??m:
+ T?ng 1: W1900m x D1200mm
+ T?ng 2: W1900m x D1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên,màu nau (ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát

GTG02

M?u GTG02 c?u thang bên ph?i thanh ch?n ??n gi?n

giuong-tang-go-gtg02-cau-thang-ben-hong

M?u GTG02 thanh ch?n trái tim c?u thang bên h?ng

giuong-tang-go-gtg02-trai-tim

M?u gi??ng t?ng g? GTG02 thanh ch?n trái tim c?u thang bên?ph?i

Kết quả xổ số xsmn hôm nayQua m?t s? m?u bi?n th? c?a m?u GTG02 chúng t?i mu?n g?i ??n khách hàng là Tam Phát kh?ng nh?ng s?n xu?t nh?ng m?u gi??ng t?ng tiêu chu?n mà còn t? v?n và thi?t k? thêm kh?ng gian c?ng nh? ki?u dáng sao cho phù h?p v?i ng?i nhà b?n nh?t.

giuong tang go gtg02 ket hop tu ao

 

 

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

8,500,000 ?

Giá phía nam

Kết quả xổ số xsmn hôm nay9,200,000 ?

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG02”