giuong-tang-go-gtg06

M? gi??ng: GTG06

5 out of 5 based on 1 customer rating
(1 ?ánh giá)

M? s?n ph?m:?GTG06
M?u gi??ng t?ng g?,gi??ng t?ng tr? em v?i thi?t k? ??n gi?n kh?ng c?u k? dành cho khách hàng khó tính.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG06

Gi??ng ???c làm b?ng 100% g? t? nhiên.???c thi?t k? ??n gi?n nh?ng v?n b?t m?t cho ng??i tiêu dùng
Th?ng s? k? thu?t:
– Ch?t li?u: ???c làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2000 x D1060 x H1700mm
– Kích th??c tiêu chu?n ??m t?ng 1+2: W1900 x D1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên ( ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát

giuong-tang-go-gtg06

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

6,500,000 ?

Giá phía nam

Kết quả xổ số xsmn hôm nay7,200,000 ?

1 bình lu?n cho M? gi??ng: GTG06

  1. 5 trên 5

    :

    Nhìn m?u này ??n gi?n mà ??p quá. r?t phù h?p v?i nhà mình.

Thêm ?ánh giá