GTG16-1m

M? gi??ng: GTG16

M? s?n ph?m:?GTG16
V?i xu th? ti?t ki?m kh?ng gian cho ng?i nhà c?a b?n Tam Phát ?? nghiên c?u cho ra s?n ph?m gi??ng t?ng g? dành cho c? gia ?ình b?n.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG16

–Ch?t li?u: g? s?i s?y
– Kích th??c tiêu chu?n: W2450 x D1260 x H1700mm
– Kích th??c ??m: + T?ng 1: W1900 x D1200mm
+ T?ng 2: W1900 x D1000mm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay T? v?n và thi?t k? theo ki?u dáng c?ng nh? kh?ng gian nhà b?n.

giuong tang go gtg16 mau trang

giuong-tang-go-gtg16

Thi?t k? ch?n b? theo kh?ng gian phòng ng?

giuong-tang-ket-hop-voi-ban-hoc

 

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

13,500,000 ?

Giá phía nam

14,500,000 ?

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG16”