giuong-tang-sat-gtb01

Gi??ng t?ng s?t GTB01

Giá: Liên h?

M? : GTB01
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c bàn h?c TC: D700mm x R250mm x C18mm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – Gi??ng t?ng dành cho 2 ng??i n?m.Ngoài ra còn có lo?i gi??ng dành cho 4 ng??i n?m v?i kích th??c D190cm x R120cm x C165cm

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GTB01

???c thi?t k? v?i 4 chan v?ng ch?c. Ph?n khung gi??ng t?ng ???c làm b?ng s?t h?p s?n t?nh ?i?n ho?c b?ng inox. B? ph?n giát gi??ng ???c làm hoàn toàn b?ng g?: t? nhiên ho?c ván ép c?ng nghi?p. V?i ?u ?i?m ?ó là giá thành r? và ch?ng m?i m?t t?t. ??m b?o ?? an toàn dành cho ng??i n?m.
Vì ?ay là m?u gi??ng t?ng s?t dành cho sinh viên, h?c sinh nên ???c k?t h?p v?i m?u bàn h?c ???c g?n c? ??nh trên m?i gi??ng.

giuong-tang-sat-gtb01

 

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GTB01”