giuong-tang-sat-gtbh01

Gi??ng t?ng s?t GTBH01

Giá: Liên h?

M? : GHBH01
– Ch?t Li?u: S?t h?p s?n t?nh ?iên dày 1mm
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c bàn h?c TC: D700mm x R250mm x C18mm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – Kích th??c hòm TC: D785mm x R300mm x C280mm

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GTBH01

giuong-tang-sat-gtbh01

giuong-tang-sat-gtbh02

 

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GTBH01”