giuong-tang-sat-gth01

Gi??ng t?ng s?t GTH01

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

M?: GTH01
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c hòm TC: D785mm x R300mm x C280mm
– Gi??ng t?ng sinh viên 2 t?ng
khung ?ng thép khung vu?ng 30×30 và vu?ng 25×50 s?n t?nh ?i?n, giát gi??ng b?ng g? c?ng nghi?p ho?c b?ng giác nan g? t? nhiên.

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GTH01

giuong-tang-sat-gth01

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GTH01”