GTG12m

M? gi??ng: GTG12

5 out of 5 based on 1 customer rating
(1 ?ánh giá)

M? s?n ph?m:?GTG12
M?u gi??ng t?ng tr? em ???c nhi?u gia ?ình l?a ch?n cho bé yêu b?i các y?u t? ch?c ch?n c?ng nh? m?u m? ??p, phù h?p v?i kh?ng gian n?i th?t phòng ng? c?a bé.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG12

M?u?Gi??ng t?ng tr? em????c nhi?u gia ?ình l?a ch?n cho bé yêu b?i các y?u t? ch?c ch?n c?ng nh? m?u m? ??p, phù h?p v?i kh?ng gian n?t th?t phòng ng? c?a bé. Gi??ng t?ng g??kh?ng ch? cho bé nh?ng gi?c ng? ngon mà còn t?ng trí t??ng t??ng cho bé
Hi?n nay có r?t nhi?u ki?u dáng c?ng nh? m?u m?, màu s?c ?? b?n l?a ch?n. M?t chi?c gi??ng t?ng?nh? v?y có 2 ??n 3 t?ng, kèm theo chi?c thang nh? ?? lên t?ng trên thu?n ti?n h?n.Gi??ng t?ng tr? em ???c làm b?ng ch?t li?u g? cao c?p, ??t tiêu chu?n cao, t?o cho bé s? tho?i mái và d? ch?u nh?t khi n?m.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2450 x D1260 x H1700mm
– Kích th??c ??m:
+ T?ng 1: W1900 x D1200mm
+ T?ng 2: W1900 x D1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên, màu nau ( ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát
Ngoài ra chúng t?i còn nh?n thi?t k? theo nhu c?u c?a khách hàng. Liên h? ngay ?? có s?n ph?mKết quả xổ số xsmn hôm nay gi??ng t?ng ?ng y nh?t.

GTG12m

giuong-tang-tre-em-gtg12

giuong tang go gtg12 mau nau

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

12,000,000 ?

Giá phía nam

Kết quả xổ số xsmn hôm nay13,000,000 ?

1 bình lu?n cho M? gi??ng: GTG12

  1. 5 trên 5

    :

    5

Thêm ?ánh giá